ბრჭყვიალ, საჩუქრები კიდე მოვა?
მოვა, შარშან კისრამდის იყო.
სიკეთეს დიეტასავით დიდი ძალა აქვს.
საჩუქრის დანახვისას სანტასაც ჩემსავით უციმციმებს თვალები - მე გავბედე და ამ ახალ წელს სანტას სანტა ვარ.
რა კაი ყოფილა ახალი წელი.
შებრაწული ხორცები წელს არ იქნება, გოჭის ცუღლუტმა გამოხედვამ ასე ინება - მე გავბედე და ამ ახალ წელს გოჭს დავუმეგობრდი.
კვიცი გვარზე ზოგჯერ განსხვავებული ფერის ჩოხითაც ხტის - მე გავბედე და ამ ახალ წელს მზისფერი ჩოხით ვხვდები.
ახლა იწყება თავდავიწყება, დიჯეის სეტზე განსხვავებულების თავი ვისღა აქვს- მე გავბედე და ამ ახალ წელს კლუბურ სივრცეში ვარ.

მოქაჩე

სათამაშო

რატომ

გავბედო

დამაზღვიე